خدمات پس از فروش تلفن همراه

بسمه تعالی

شرح پذیرش گوشی های موبایل در واحد خدمات پس از فروش شرکت ایرانیان ره جو گستر

متقاضیان خدمات با مراجعه به واحد گارانتی پس از اخذ نوبت از دستگاه نوبت دهی تعبیه شده در مقابل درب ورودی، شماره دریافت می کنند و در اتاق انتظار منتظر اعلام شماره خود می مانند.

پس از اعلام شماره توسط دستگاه، به واحد پذیرش مراجعه نموده و گوشی تلفن همراه متقاضی خدمات یا کاربر پس از رویت و بررسی کارت گارانتی رسید می شود.

تمامی مشخصات از قبیل مدل و سریال گوشی، ایرادات ظاهری و لوازم همراه و ایرادات اظهاری شخص متقاضی و همچنین مشخصات فردی تحویل دهنده دستگاه شامل نام، شماره ملی و شماره تماس وی توسط مسئول گارانتی در نرم افزار اجرایی خدمات پس از فروش “آلور” ثبت میگردد.

سپس بر اساس مستندات ورودی، رسید توسط نرم افزار صادر می گردد. متقاضی یا کاربر پس از چک و تایید صحت اطلاعات وارد شده رسید را امضاء نموده و تا انتهای فرآیند ترخیص گوشی تلفن همراه از واحد خدمات آن را نزد خود نگه می دارد. لازم به ذکر است که زمان دریافت کالای ارائه شده به واحد خدمات دارنده رسید به عنوان صاحب قانونی کالا تلقی می گردد.

به منظور ارسال کالا به واحد کنترل کیفیت یا به عبارت دیگر  (QC)رسید مخصوص جهت برچسب گذاری روی محصول  شامل تمامی مشخصات گوشی و ایرادات اظهاری تحت محیط نرم افزار آلور صدور و به عنوان شناسنامه محصول روی گوشی الصاق می شود تا واحد کنترل کیفیت گزارشات خود را در مورد جزئیات گوشی اعلام نماید.

پس از پذیرش اولیه، نام تعمیرکار مربوطه در محیط آلور مشخص و سپس بررسی های واحد کنترل کیفیت آغاز می شود. در واحد کنترل کیفیت مسئول مربوطه مشخصات قید شده در رسید آلور را بازبینی و تایید می نماید و در صورت بروز مغایرت های احتمالی جهت اصلاح و یا بررسی مجدد به واحد پذیرش عودت می نماید.

پس از تکمیل گزارشات واحد کنترل کیفیت گوشی به واحد فنی ارجاع میشود در صورت تشخیص ایرادات جزئی و قابل رفع محصول در همان روز پس از انتظار کوتاهی در محل ارائه خدمات، ایراد برطرف شده و گوشی تحویل کاربر می گردد اما اگر فرآیند تعمیر به زمان طولانی تری نیازمند باشد کاربر با دریافت رسید واحد گارانتی را ترک نموده و در طی روزهای آتی منتظر تماس از واحد گارانتی برای مراجعه و دریافت محصول می ماند. در واحد فنی در مرحله نخست گوشی از نظر اصالت گارانتی از جمله بررسی آثار باز شدگی، آبخوردگی یا ضربه خوردگی بررسی شده و همچنین نسبت به تعمیرات مورد نیاز برآورد هزینه شود.

اعضای این بخش پس از تعمیر و بررسی های مجدد از رفع ایرادات محصول حصول اطمینان نموده و همچنین تمام سخت افزار و نرم افزار آن را چک میکنند.سپس محصول را به بخش QC ارسال می نمایند. در واحد QC  نوع تعمیرات انجام شده روی محصول مجدد بررسی می شود.

تمامی این دست از فرآیندهای پذیرش، کنترل کیفیت، عیب یابی و تعمیر در نرم افزار آلور ثبت و ضبط می شوند. غالباً، در صورت نیاز به تعویض قطعه هر گونه محصول، واحد تعمیرات لیست نیازمندی های خود را  به سرپرست واحد گارانتی درخواست نموده و قطعه مورد نظر یا از انبار داخلی مهیا شده و یا از بازار خریداری شده و به واحد تعمیرات ارسال می شود و در این حین هزینه قطعات تهیه شده در برنامه آلور روی همان شماره رسید ثبت می شود.

در نهایت پس از تکمیل فرآیند تعمیرات و تایید سلامت واحد QC ، نرم افزار آلور وضعیت ” تمامی تستها با موفقیت انجام شد. ” را نمایش می دهد. در صورت بروز هر گونه ایراد و یا مشکل و عدم تایید QC پس از تعمیرات اولیه محصول، نرم افزار آلور وضعیت “تست ها موفق نبود.” را نمایش می دهد و در این شرایط محصول مجدداً به واحد تعمیرات و پس از انجام بررسی ها دوباره به واحد QC ارسال شده تا صحت تعمیرات و همچنین عملکرد طبیعی نرم افزارهای گوشی بررسی گردد.

پس از تایید واحد QC گوشی ارجاع به واحد انبار و جمع آوری لوازم جانبی اعم از شارژر، کارتن و … میشود تا  برای تحویل به صاحب محصول آماده گردد. در انبار قاب های بیرونی گوشی تمیز شده و از لحاظ ظاهری توسط انبار دار چک و رسید تحویل کالا تکمیل و امضاء می شود.

در انتهای امر، پس از خروج کالا از چرخه بررسی و تعمیرات واحد خدمات پس از فروش، برای مرتبه سوم وارد بخش کنترل کیفیت  شده و از لحاظ ظاهری و لوازم همراه و الصاق لیبل گارانتی چک می شود و قسمت مربوطه در رسید امضاء و تایید خروج کالا از واحد اعلام می گردد. سپس انباردار از گوشی و تمام ملزومات آن و همچنین کارت گارانتی فیلم و عکس گرفته و در آرشیو خود بایگانی می نماید.

بدون اتلاف وقت واحد پذیرش با صاحب کالا تماس گرفته و برای تحویل محصول اعلام آمادگی می کند. برای خاتمه یافتن فرآیند پذیرش و تحویل، زمان اعلام آمادگی تحویل کالا به صاحب محصول در رسید و نرم افزار آلور ثبت می شود. تا زمان مراجعه صاحب کالا، محصول در انبار مراقبت و نگهداری، سپس کاربر با در دست داشتن رسید کالا به واحد پذیرش گارانتی مراجعه نموده و با ارائه رسید، کالای خود را تحویل گرفته و پس از خروج محصول تاریخ و نام مسئول تحویل دهنده در نرم افزار آلور ثبت می گردد.

به عنوان حسن ختام فرآیند ارائه خدمات لازم به ذکر است گزارشات کامل تمامی دستگاه ها در نرم افزار آلور به تفکیک قابل دسترسی­ست؛ به عنوان مثال، گزارش دستگاه های آماده تحویل،گزارش دستگاه های نیازمند قطعه ،گزارش دستگاه های ارسال به تست ،گزارش دستگاه های در سرویس اولیه … . تمام مراحل کار روی هر گوشی از ابتدا با ذکر نام مسئول مربوطه و تاریخ ارائه خدمات در نرم افزار آلور ثبت می گردد.

                                                           

                                                            واحد خدمات پس از فروش شرکت ایرانیان ره جو گستر